KURUMSAL

HEDEFLER

Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hedeflerimiz: 

•       Akıllı enerji yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi,

•       Enerji depolama teknolojileri araştırılması ve uygulanması,

•       Karbon yakalama teknolojileri ile mevcut enerji sistemlerinin birlikte kullanımının sağlanarak karbon ayak izinin azaltılması,  

•       Sürdürülebilir enerji sistemlerinin günlük yaşam ve sanayiye entegre edilmesi,  

•       Güçlü teknolojik üretim ile hidrojen enerjisinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

•       Veri  analizi ve simülasyonu ile enerji sistemlerinin optimize  edilerek yüksek verimlilik ve etkinliğe sahip hale getirilmesi, 

•       Üniversitemiz  markası “Green star” sertifikasyon sistemini destek

•       Yeni nesil enerji sistemlerini konusunda bilimsel toplulukları bilgilendirmek, güçlü bilimsel üretim ve akademik çekiciliği sürdürmek, nitelikli araştırmacı insan gücü yetiştirmek,

•       Ulusal ve uluslararası ortaklıklarla,  yeni nesil enerji teknolojilerini üzerine paydaşlarla işbirliğini ve etkileşimi artırmak.