TERMAL ENERJİ DEPOLAMA

Stratejik bir enerji teknolojisinin önemli bir amacı, elektrik enerjisinin diğer yakıtlarla doğrudan rekabet etmesine izin veren rekabetçi ticari teknolojilere sahip olmaktır. Termal enerji depolama, daha sonra kullanılmak üzere fazla  termal enerjiyi depolar. Termal enerji depolama, hem ısıtma hem de iklimlendirme sistemlerinin elektrik güç kaynağı ile birlikte içinde çalışmasını sağlamak iç in kullanılabilir. Termal enerji depolama, faz değiştirmeden sıcaklık değişimine uğrayan bir sıvının iç enerjisinin değişimini kullanan ve ısıtılan veya soğutulan sıvıda oluşan enerji değişimini depolayan bir teknolojidir. 

Nihai enerji tüketimimizin %70’e varan kısmının ısıtma/soğutmadan kaynaklandığı düşünüldüğünde termal enerji depolama sistemleri ön plana çıkmaktadır. Termal enerji depolanması geleceğin enerji sistemlerinde kritik öneme sahip anahtar teknolojilerden biridir. Termal enerji bir maddeyi oluşturan atom veya moleküllerin, kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır ve atomik veya moleküler titreşimler sonucu oluşur. Termal enerji, maddenin iç enerjisindeki değişme ile duyulur ısı, gizli ısı, tepkime ısısı ya da tüm bunların birleşimi olarak depolanır. Genel olarak, duyulur ısıl enerji depolama tekniğinde katı veya sıvı depolama ortamının sıcaklığı değiştirilerek düşük veya yüksek sıcaklıktaki termal enerji, bir ortam içerisinde depolanmakta veya geri çekilmektedir. Gizli ısı, termal enerji depolama tekniğinde ise katı-sıvı (sıvı-katı) veya sıvı-gaz (gaz-sıvı) faz değişim işlemleri sırasında açığa çıkan faz değişim enerjisinden (gizli ısı) yararlanılmaktadır. Termo-kimyasal depolama tekniğinde ise tersinir endotermik veya ekzotermik reaksiyonlar yardımıyla yüksek miktardaki ısı enerji uzun süreli bekleme gerektiren termal enerji depolama uygulamalarında avantaj sağlamaktadır. Platform kapsamında termal enerjinin depolanması için faz değiştiren maddeler, PV-T uygulamalarına yönelik organik/anorganik güneş enerjisi depolama malzeme ve aygıtların ve yüksek sıcaklık depolama malzemelerinin geliştirilmesi gerçekleştirilebilmekte olup, çeşitli temiz enerji uygulamalarına entegrasyonları sağlanabilmektedir