AKILLI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Fosil yakıt kullanımından kaynaklanan dezavantajların elimine edilmesi, arz-talep dengesinin sağlanabilmesi, kalite gereksinimleri, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına talebin artması ve teknolojinin bu yönde ilerlemesi, güvenlik ihtiyaçları ve şebeke ağının genişlemekte olması gibi sebeplerle dünya enerji konusunda yeni bir döneme girmiştir. 

Akıllı enerji yönetim sistemleri maliyet düşürme, karbondan arındırma ve dayanıklılık fırsatlarını belirlemek için enerji depolama teknolojileri arasında önemli bir yere sahiptir. Enerji yönetimi teknolojileri giderek daha fazla benimsenmekte ve yenilenebilir enerji ve enerji depolama gibi yerinde kaynakları değerlendirmede etkin sistemlerdir.

Enerji depolama sistemleri kullanılarak enerjinin üretilmesinde ve dağıtılmasında yaşanabilecek olan değişimlerin ve dalgalanmaların önüne geçilebilmesi enerji alanı için çok önemlidir. Akıllı enerji yönetim sistemleri ile üretilecek olan tüm depolama sistemlerinin kullanılabilir kapasite (SoC), Sağlık durumu (SoH) ve yaşlanma durumlarını gözetleyen ayrıca ölçülen parametreleri bir bulut sunucuya aktarılarak bir gözlemleme sistemi geliştirilebilmektedir. Bu sistem derin öğrenme, yapay zekâ, örüntü tanıma metotlarını kullanarak ömür tahmini ve yaşlanma durumlarını inceleyebilmektedir. Batarya ve süperkapasitör gibi dengeleyicilere ihtiyaç duyan enerji depolama sistemlerinin dengeleyici devrelerini içeren ve enerji depolama sisteminin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlayacak akıllı enerji yönetim sistemleri bu kapsamda çalışabilmektedir. Ayrıca, geliştirilen enerji depolama sistemlerinin işletilmesi için ihtiyaç duyulan DC/DC ve DC/AC dönüştürücüler bunların donanım ve gömülü sistem yazılımları gerçekleştirilebilmektedir. Elektrik güç sistemine farklı seviyelerde entegre edilen enerji depolama sistemlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi açısından optimizasyon tabanlı etkin bir enerji yönetim sistemi geliştirilir ve sistem işletiminde hem santral hem de dağıtık üretim seviyesinde entegre olan yenilenebilir enerji kaynakları ve çeşitli seviyelerde esnekliğe de sahip olarak dikkate alınır ve yeni nesil yüklerin etkisinin de irdeleneceği talep mevcudiyeti durumunda enerji depolama sistemleri için optimum aksiyonlar belirlenebilmektedir. Bu aksiyomların enerji depolama sistemi planlamasına etkisi de hassasiyet analizleri vasıtasıyla gözlemlenebilmektedir.